AMEA PROBLEMİ 

Cəsarət Əliyev                                                                                

 
AMEA-nın özü və adı ilə bağlı çox problemlərləüzləşmişik.Onlardan üçü AMEA-nın adında dillə bağlıdır:
1.     MEA-da “Milli” sözü“Elmlər”ə yoxsa “Akademiya”-ya aiddir?
2.     MEA-da “Milli” sözünün anlamı nədir? O, etnik, etnos, milliyət anlamında işlədilir, yoxsa hansısa başqa anlamda?
3.     Bütövlükdə MEA-nın anlamı nə?
            İllər öncə “Milli də elm olar” kəlməsi ilə bir jurnalist yazısında üzləşmişdik. Düzü, o sürə bunu qulaqardına vurduq. Ola bilsin düşüncəsində hər hansı bir qarmaqrışıqlıqdan, xaosdan doğub, dedik. Belə primitiv nəsnələri hamı görəsi baxışa çıxarmaq olmaz. Axı deyilən hər bir söz, öncə söz yiyəsi, sonra isə yönəldildiyi problem haqqında fikir yaradır. 
            Kim bilir, bəlkə də indiki ucdantutma “cücərmə”o sürədəki“səpin”lə bağlıdır?!Jurnalist peşəsi ilə akademiklik, professorluq arasında fərq çox olsa da, axı hamımız bir kənddənik.Funksional savadsızlıq, düşüncə qırıqlığı haqqında dəfələrlə yazmışıq. Yüz illər öncə də yazılıb. Fərq ondadır ki, o sürə bunlar savadsızlıqdan törəyirdi, indi isə yalnız korrupsiya yolu ilə professor, akademik “biliti” almışların “savad qıcqırması”ndan (gəncləri və öyüdü qoyaq bir yana, nə tökərsən aşına ..., bax,Öyrətmə nə?, https://sherg.az/arxiv/106457).  Çoxdan başlamış, amma indi ayaq açıb yeriyən bu düşüncə tərzində yanlışlıq “Milli”nin 
"Akademiya"ya yox “Elm”ə aid edilməsindədir. Əlbəttə, belə olanda “Milli də elm olar” kimi sorğu qalxacaq. Üç gəlmə sözdən – milli, elm və akademiya sözlərindən azərbaycan dili düzəldiləndə, belə nəsnələr gözləniləndir.

Sorğulara bir yerdə baxaq. Bir yandan, “Milli Elmlər Akademiyası”nın yalnız bizə aid olub dünyada işlədilmədiyini deyənlər, o biri yandan, millinin etnik anlamı daşıdığını düşünüb dəqiq elmlərin milli olmadığını söyləyənlər var. 

“National Aсademy of Siences”-NAS, bir çox, o cümlədən “Amerika Milli Elmlər Akademiyası”nın (gələcəkdə AmNAS) adıdır. Həm ingilis, həm də rus dillərində dil quruluşu elədir ki, millinin elmlərə yox akademiyaya aid olduğu aydın görünür:

National Aсademy of Siences (ingilis), Национальная академия наук (rus).Bizdə isə bunu, doğru anlamına uyğun olaraq “Elmlərin Milli Akademiyası” kimi yazmaq olardı. Amma “National”in bu söz birləşməsində Dövlətvə ya Toplumanlamında işlədildiyini bilərək (daha etnik, milliyət anlamında yox), “Azərbaycan Dövlət Biliklər Akademiyası” yazmaq yaxşı olardı. “Dövlət” sözü də atılsa “Azərbaycan Biliklər Akademiyası” – ABA daha lakonik və anlamlı olar.   Onda dilimizdən heç olmazsa iki söz bu kəlmədə özlərinə yer tapar. Baxmayaraq AmNAS-da “National”“dövlət” anlamında işlədilir, onun nizamnaməsində gəlir götürməyən (non-profit, gəlir götürmək istəyi olmayan) və hökumət ya dövlət tərəfindən yönəldilməyən (idarə olunmayan, non-governmental)bir qurum olduğu vurğulanır.

Hər üç sorğu cavablandırıldı: (1) Milli sözü elmlərə yox akademiyayaaiddir, (2) MEA-da o, dövlət və ya toplumanlamında işlədilir, (3) MEA dövlətin və ya toplumun elmlər akademiyası kimi başa düşülür.

Bir məsələyə də baxaq. O, təbii olaraq ortalığa çıxdı. Axı AmNAS-da akademiyanın gəlir götürməyən bir qurum olduğu vurğulanır. Bunula yanaşı ABŞ dünyada nəzəri bilik sonuclarının ürütmədə (istehsalda) ən çox işə buraxıldığı ölkələrdən biri kimi tanınır. Sovet sistemində fundamental araşdırmalar yüksək akademik səviyyədə təşkil edilsə də, ürütməyə çıxış yox dərəcəsində idi. Bilik-ürütmə (elm-istehsalat) birlikləri olan və daha çox kosmik uçuş aparatlarını, nüvə enerjisinin yaradılmasını öyrənən institutlar isə, demək olar, tam izalə olunmuşdular, adi insan həyatına çıxışları yox idi. Öz dövründə çox populyar olan bir misal sovet sistemində akademik araşdırmaların yönləndirilməsini asan görünən bir nəsnə edir: Doğru ya qurama olduğunu deyə bilməyəcəyimiz bu misalda deyilirdi ki, Yaponiyadan sovetlər ittifaqında bir məktəbliyə qonorar göndərilir və yazılır ki, bu, ondan yana ki, sizin “Kvant” jurnalında çap olunmuş ideyanız əsasında biz cihaz düzəltdik, bu da, sizin ideya yiyəsinə düşən payınızdır. Hə, fundamental araşdırmalarda alınanlara gərəyincə dəyər verilmirdi. Elmi araşdırmaların yönəldilməsi düzgün qurulmamışdı.)

Elmi araşdırmaların ürütməyə çıxması üçün ayrıca qurum yaradılmalıdır. Yaxşı olar ki, akademiyadan kənarda. Günbatanda çoxdan oturuşub: Bəstəkar-müğənni tandemi prodyuserin köməyi ilə işlərini yayır, gəlirli edir; bir başqa halda varlı bir kəs işin ürütülməsi üçün maya qoyur; bütövlükdə isə dövlət bilik düzənlikləri (vadiləri) yaradır (gizli ya açıq) və həm də orada (!)  ürütməyə çıxış üçün iş imkanı yaradılır. Sonucda (həm oralarda, həm də başqa yerlərdə) “Windows, Apple, Sony” (və b.) kimi kompüter, “Facebook, Twitter, Tik-tok” (və b.) kimi informasiya, satış nəhəngləri yarandı. Ortalıqda üzə çıxarılmayan siyasət, savaşürünləri və b.  var.
Bir dəfə AMEA-nın Hüseyn Cavid prospektində yerləşən binasında 9-cu mərtəbədən liftlə enirdik. 7-ci mərtəbədə lift dayandı və bir cavan oğlan içəri girdi. O, sonrakı mərtəbədə lifti əylədi və çıxdı. Bir kəs özünü saxlaya bilmədi və gəncın arxasınca deyindi: Cavan oğlandı, bircə mərtəbənə olası ki, onu piyada enmir.Dedim, iş təkcə onda deyilki o, bircə mərtəbəni liftlə düşdü, ondadır ki, o, bu ağılla akademiyada neyləyəcək.

İndi də, “milli elmdən” dəm vuran professor və akademiklər belə biliklərlə akademiyada nə etmək fikrindədirlər?

Deyilənlər azmış kimi, onlar “milli”ni sosial və humanitar elmlərə yapışdırmaq istəyirlər. İlgilidir, onlar valyutaların bir-birinə nisbətinin ötə axarını humanitar bilik sahəsinə salaraq hansı tənliklərlə cızacaqlar? Yoxsa onlar bu işi hələ yaranmamış riyazisiyasətin  (riyazi fizika, riyazi biologiya olduğu kimi) üstünə atmaq istəyirlər? İndi axı  riyaziləşdirilməsi ağla gəlməz sayılan keçmişdə (tarixdə), savaşda (hərbdə) problemlər modelləşdirilir.  Bəlkəonlar, bu yolda öncə Marksın heç də doğru olmayan ”istismarın nədəni şəxsi kapitaldır” fikrini doğru olan “şəxsi təmərküz kapital bir kritik qiymətdən sonra sistemdə dayanıqsızlıq yaradır” fikrinə tamamlamaqla sosial və humanitar elmləri milliləşdirmək istəyirlər?!(“Təmərküz kapitalın kritik qiymətdən sonra sistemdə dayanıqsızlıq yaratması”nıbir problem kimi bu “dahilərimiz” hansı biliklərlə yerinə yetirəcək?(Hərdən “məni a, qəzetlər padişahını” desələr yaxşı olar. Eh, ay Üzeyir bəy!) Cəhd edin. Birdən, necə deyərlər, “dəlidən doğru xəbər”. Metod kimi, əlbəttə, “dədə-baba qaydası”nı seçin, yəni ünlü “iki dəfə iki”, ya da tıkkıldatma metodunu. Birdən riyazi metodlara əl atarsız a, etməyin. Bu işi öz dar sahəsində edənləri görmüşük. Soruşmayın.  (Bir olayı danışım. 2-metrlik teleskopun yönəldilməsini avtomatlaşdırmaq üçün dışarıdan işbilən  çağırılmışdı. Onlar işlərini bitirmişdi, amma fırıldaqçılarla (rəsədxana rəhbərliyi) iş gördüklərini və onların bu işdə küt olduqlarını başa düşərək yönəltməni öz əllərində saxlamışdılar. Dışarıdan internet xətti ilə razılıq verməsəydilər, teleskop işləmirdi. Əlbəttə, onlar bunu dar gün - pullarını almadıqları hal üçün etmişdilər. Belə də oldu. Baxın a, alçaq yığnaq ABA üçün dışda hansı imici yaratdı – firildaqçı yığnağı. Pul yemək üçün hansı alçaqlıqlara əl atılmırki?

Hə, biz işlə tanış olduqda soruşduq: Bəs avtomatlaşma hanı? Sorğu dolu şaşırmış gözlərlə baxdılar bizə. Yəni, bəs bunlar nədir? Yox, dedim. İşdə, sadəcə, elektro-mexaniki düymələrlə yönəltmə kompüterdəki düymələrə köçürülmüşdü. Yəni öncəki ötələrdə teleskopu işə salmaq üçün elektro-mexaniki düymələr basılırdısa, indi az qala eyni ardıcıllıqla kompüterdəki düymələr basılır. Teleskopun avtomatlaşdırılmasının hamıdan gizlin saxlanması, heç kimin yeyintidən xəbər tutmaması üçün edilmişdi.  Əsl tam avtomat teleskopu (proqram-paketi) biz onların gözləri qarşısında yaratdıq: Girişə obyektin adı və ya kordinatları verilir və bu sürə teleskop obyektə doğru yönəlir. Özlərinin iştirakı ilə (teleskopu yönəldənlərin) proqram test edildi və onlar proqramın oturdulmasında çox kömək etdilər. Doğru anlamda, sağolsunlar.)

Yaxşı olar bu sorğunu gənclərə yönəldək və ipucu verək: Çağdaş dünyada təmərküz kapitalla  kürəvi siyasi yönəltmənin bir-biriylə bağlılığına və sonuc kimi nə baş verdiyinə baxın. Görünənə baxıb anlamaq, sonra isə qanunları ortalığa çıxarmaqolar. Tərsi baş verərsə çox yaxşı, yəni öncə problemin nəzəriyyəsi qurulursa (məsələn, Dirak pozitronun varlığını nəzəri almışdı, Higsdə, eləcə ..., misallar çoxdu), sonra irəliyə proqnoz verilə bilər (21-ci ilin oktyabrında “Ağsuda batmış şəhər”də, (Şərq qəzeti, 6 oktyabr, 2021, https://sherg.az/tarix/177620), bu gün dünyada başverənlər proqnoz edilmişdi. Orada başqa nəsnələrə də toxunulub. Məsələn, nədir sosial turbulentlik? Yenə də ölkədə öyüdün yenidən qurulması problemi qalxır (bax, məsələn, Öyrətmə nə? (V yazı), https://sherg.az /arxiv/ 106457).

İlkin qoyulmuş məsələlərə qayıdaq. Sosial-humnitar elmlər milli ola bilərmi? Gör xalçanın təkcə Azərbaycanda neçə bölgə çaları var, bununla belə o, bəşəridir. Bəşəri olan bütovlükdə “Xalça” adlı bir nəsnənin yaradılması (dövlət və etnosdan asılı olmayaraq) və onu (biri-birindən az fərqlə) yaratma vasitələrinin texniki realizasiyasıdır. Boyaların, bəzəklərin, şəkillərin seçilməsi etnik düşüncə tərzinin gələcəyə kodlaşdırılmış ötürülməsidir. “Xalçanı oxumaqla”(Çin heroqliflərinin oxunması kimi) etnosun keçmişdə necə düşünüb-daşındığını, xalçanın toxunduğu dövrə kimi etnos keçmişində nələrin baş verdiyini qismən öyrənmək olar. Bəşəri olan milli,milli olansa bəşəridir.

ABA – da əsas problem düzgün elmi stuktur, kadrların seçilməsi, əmək haqqı, kadr hazırlığı və aktual problemlərin saf-çürük edilərək seçilməsidir. Korrupsiya yolu ilə akademik və institut rəhbəri, şöbə müdirləri təyin edilməsinə, büdcədən ayrılan pulların yeyintisinə son qoyulmalıdır. Problemlərin seçilməsindən yanadeyiləni gücləndirməküçün bir olayı da yada salsaq yaxşı olar. Keçən yüzilliyin 70 – ci illərinin başlanğıcında Keldış Azərbaycana gəlir. Akademiya rəhbərliyionu, bir çox institutlarla yanaşı rəsədxanaya da göndərir. O vaxtlar gələn qonaqla elmi kollektivin görüşü təşkil edilərdi. 

Elmdən heçnə deyib-danışa bilməyən (sonralar birbaşa akademik seçilərək vitse prezident təyin edilən) rəsədxana direktoru sözü Moskvadan yenicə qayıtmış, perspektivli sayılan müavininə verir. O, cihazlar və öyrəniləsi problemlərdən danışır. 

Söz Keldışa çatır: O, belə texniki imkanlarla, teleskoplarla siz bu problemlərimi öyrənmək istəyirsiniz, bu, axı keçmişdir, deyir. Bu sözlər o sürə rəhbərlikdən heç kimə çatmır (o sürə ulduz müşahidəsi ilə bağlı ən dəbdə olan metod – “spektr alaq, sonra baxarıq ordan nə çıxır” metodu idi). Sonuc göz qarşısında, bu gün rəsədxananın adı saytlarda hər tür rüsvayçılıqda hallandırılır.