Soyuq səngərdəki əsgərimə Tanrı duası


 Soyuq qış günündə, yayın qızmar istisində cəbhə xəttində düşmənə sinə gərmiş ordumuzun Əsgəri! Sən dünyanın ən alçaq bir it xılının (mən ona “xalq”, “millət” deyə bilmirəm) qarşısında durmusan. O it xılının (Qarabağda “xıl” it sürüsünə deyirlər) ki, onlardan Zori Balayan kimi “aş”ın ən uyğun qafiyəsi timsalı olan bir “yazıçı” törəyib. O “yazıçı” ki, erməni faşistinin Xocalıda azərbaycanlı körpənin divara mıxlanmasından zövq almış və utanıb qızarmadan bu alçaq “yazıçı” öz sevincini publisistikasında dünyaya bəyan etmişdir. Dünyanın böyüklü- kiçikli, istedadlı, istedadsız bütün yazıçı və şairlərinin hamısı öz estetik idealları ilə insanı kamilliyə çağırır. Aşın uyğun qafiyəsi olan bu Zori Balayan bütün dünya ədəbiyyatında yeganə nümunədir ki, mənsub olduğu “xalqın” “it xılı” olduğunu təsdiq etmişdir. 
 Canımı fəda etməyə hazır olduğum Əsgərim! Mən səninlə Cocuq Mərcanlıda, Füzulidə, Ağdamda...çox görüşmüşəm. Sənin vətənə sevgi andına, qeyrətinə yaxşı bələdəm. Sən dünyanın ən alçaq yazıçısına sahib “it xılını” yaxşı tanıyırsan. Dünyanın bütün xalqları birləşib koronavirusla mücadilə etdiyi bir vaxtda erməni xisləti yenə də öz ampluasındadır. Heç nəyə baxmayan bu koronavirusdan isə Səni uca Tanrı qorusun! Nəmli səngərində sənə qurban olmağa hazıram...
 Cahangir Məmmədli                                                                                      

Paylaş

Bizi Facebookda izləyin
menu
menu