Ayyət Əhməd Elçin Mirzəbəylinin bu şeirini FRANSIZ DİLİnə tərcümə etdi

Müasir Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Elçin Mirzəbəylinin "Sən qoyduğun küncdə..." şeirini təqdim edirik. Ədibin qələmə aldığı bu şeir öz orjinallığı, fəlsəfi və poetik gücü ilə fərqləndiyi üçün onu əcnəbi oxuculara çatdırmaq istədik. Bu məqsədlə şairin bu şeirini fransız dilinə tərcümə etdik:

"Sən qoyduğun küncdə..."

Bir bilsən nə qədər yorğunam, Allah,
Alan yox bu yükü çiynimdən mənim...
Ruhum əzab çəkir bu dar bədəndə,
Soyundur bu ömrü əynimdən mənim...

Quruyub dodağım, quruyub dilim...
Qalmışam kimsəsiz, tək, ayaq üstə.
Daha zamanın da əyilib beli
Di götür şəklini çək ayaq üstə.

Verdiyin ömrü də yormuşam, Allah,
Vaxtın qələmini qırmışam, Allah.
Sən qoyduğun küncdə durmuşam, Allah,
Əlləri havada, tək ayaq üstə.....

Nous présentons la poésie appelée "Dans le coin où tu m' a mis..." » de Eltchin Mirzebeyli - une preséntable poète de la poésie moderne de l’Azerbaïdjan . Cette poésie se caractérise avec son orginalité et sa force philosophique et poétique. De ce point de vue, nous avons voulu le faire parvenir aux lecteurs étrangers. Et nous avons traduit cette poésie de ce poète en français .

"Dans le coin où tu m' a mis..."

Dieu, si tu sais, je suis si fatiguė que...
Personne ne prend ce fardeau de mon ėpaule, encore...
Et mon âme souffre dans ce corps etroit,
Enlève cette vie de mon corps... !

Mes levres et ma langue ont seché...
Et je suis résté seul, mais debout.
Déja, "le dos du temps" s'est courbé,
Alors, dessine son image etant débout !

Dieu, j' ai assomé la vie donné par toi, chaque jour.
J’ai cassé "le crayon du temps", dieu.
Je suis resté dans le coin où tu m' a mis, dieu,
Les mains en air et sur un pied comme toujour...

Tərcümə etdi: Ayyət Əhməd
Traducteur: Ayyat Ahmad

Paylaş

Bizi Facebookda izləyin
menu
menu