Ayyət Əhməd MUSA YAQUBun bu şeirini fransız dilinə tərcümə etdiMüasir Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi olan Musa Yaqubun " SƏN MƏNƏ VERDİYİN ƏZABA GÖRƏ” şeirini təqdim edirik. Ədibin qələmə aldığı bu şeir öz orjinallığı, fəlsəfi və poetik gücü ilə fərqləndiyi üçün onu əcnəbi oxuculara çatdırmaq istədik. Bu məqsədlə şairin bu şeirini fransız dilinə tərcümə etdik.

Qeyd edək ki, Musa Yaqub ötənlərdə "Xalq şairi” fəxri adına layiq görülüb.

SƏN MƏNƏ VERDİYİN ƏZABA GÖRƏ

Qapında əyilib suala döndüm,
Səndən alacağım cavaba görə.
Allahım heç sənə əzab verməsin,
Sən mənə verdiyin əzaba görə.

Üzüb hər ümiddən əlimi sənsiz,
Dünyanın gedimi,gəlimi sənsiz,
Daha istəmirəm könlümü sənsiz,
Baxıb biganələr xaraba görə.

Düşməzmi güzarım bir dost bağına,
Sevda çiçəklərim düşüb qırğına,
Yamanca tuş oldum el qınağına,
Təsəlli tapdığım şəraba görə.

Elə bil ürəklər daşdı,dəmirdi,
Bir üzü ağ küldü,biri kömürdü,
İlahi, bu necə yalqız ömürdü,
Qoymaram bu ömrü hesaba görə.

Öz eşqim yolunda sadiq canam mən,
Heyf oldum, həm yanan, həm yamanam mən,
Bəlkə də, birinci müsəlmanam mən,
Cəhənnəm çəkirəm savaba görə…
Allahım heç sənə əzab verməsin,
Sən mənə verdiyin əzaba görə.

Nous présentons la poésie appelée "Selon la souffrance que tu m’ a donné” de Moussa Yagoub - une preséntable poète de la poésie moderne de l’Azerbaïdjan . Cette poésie se caractérise avec son orginalité et sa force philosophique et poétique. De ce point de vue, nous avons voulu le faire parvenir aux lecteurs étrangers. Et nous avons traduit cette poésie de ce poète en français .
Notons qu’ actuellement M.Yagoub souffre d’une maladie lourde. Tout recemment il a mérité le nom d’honneur de "Poète de peuple” d’Azerbaïdjan.

Selon la souffrance que tu m’ a donné

Moi, un point d’interrogation devant ta porte,
D'après ta reponse que je recevrai.
Que mon dieu ne te donne pas la souffrance,
Selon la souffrance que tu m’ a donné.

Je perds tous mes espoirs sans toi,
Le depart et l’arrivé du monde est sans toi,
Je ne veux pas déjà mon coeur sans toi,
Et les indifferents le voient comme une ruine.

Ma route passera du jardin d’ ami un jour ?!
Mes fleurs d’amour ont été massacrées,
J’ ai été la cible de la blâme de peuple toujours,
Selon le vin que je me suis consolé

Comme les coeurs sont de pierre et de fer, mais si,
D’ une face est le cendre blanc, d’autre est le charbon,
Mon dieu, comme c’est la vie si seule ainsi...,
Je ne laisserai pas cette vie selon le compte.

Je suis fidèl en route d'amour, pourtant,
Je souffre et je suis mal en meme temps,
Peut-être je suis le premier musulman,
Et je vis l’enfer selon le bien...
Mon dieu ne te donne jamais la souffrance,
Selon la souffrance que tu m’a donné.

Tərcümə etdi: Ayyət Əhməd

Traducteur: Ayyat Ahmad

Paylaş

Bizi Facebookda izləyin
menu
menu