Mayın "dərdi": Bu ayı matəmə döndərənlər kimlərdir?

Təbiətdə ilin bütün fəsilləri, bütün ayları gözəldir. Qışın öz cazibəsi , yazın öz ləzzəti var. Elə ki, may ayı gəldi, hamı toy etməyə qorxur. Maraqlıdır necə olur ki, bu ayda toy-düyün sədası eşidilmir.                                                                         
Hətta insanlar arasında "May ayı gəldi, toylardan canımız qurtardı" "May boş aydır" kimi fikirlər formalaşır.       
Lakin may ayında doğulanlar, ad günü keçirənlər, ailə quranlar da az deyil.                                                                                                                    
Mövzu ilə bağlı danışan  Yeni Yazarlar və Sənətçilər Birliyinin sədri, analitik-ekspert, yazıçı-kulturoloq Aydın Xan Əbilov isə “Sherg.az”a açıqlamasında deyib ki, xalqımızın formalaşdığı dövrdən başlayaraq, inanclarımızın bir çox istiqamətlərini sırf etnik-milli, dini baxışlardan və yaxud qonşu xalqların inancının bir hissəsi olaraq özününküləşdirmək kimi qiymətləndirilə bilər:

"Toyun may ayında, məhərrəmlik, ramazan vaxtında keçirilməməsi ilə bağlı deyimlər mövcuddur və xalqımızın çox hissəsi buna riayyət edir. May ayında toyun keçirilməsi ilə bağlı etiqadın hardan gəldiyini dəqiqləşdirmək bir qədər çətindir. Bunun islamla bağlılığı var. Azərbaycanlıların böyük əksəriyyəti şiə məzhəbinə malikdir və çox vaxt may ayı məhərrəmliklə üst-üstə düşür. Məhərrəmlikdə isə toy etmək olmaz. Eyni zamanda qədim Roma və Slavyan düşüncəsinə görə, may ayında müəyyən çətinliklərə, təsərrüfat işlərinin ağırlığı səbəbindən məişət mərasimləri, toylar keçirilmir. Azərbaycanda da mayın ağır ay olduğu üçün toyun keçirilməməsi ilə əlaqədar etiqadın tarixi kökləri məhz, buradan gəlib. Həmçinin, may ayında ikinci dünya müharibəsində qələbə qazanılıb. Dünyada 20 milyona yaxın şəxs vəfat edib. Digər tərəfdən təsərrüfatın ən qızğın vaxtı kimi dəyərləndirilir. Bununla bağlı müxtəlif versiyada fikirlər səsləndirilir. Hesab edirəm ki, xalqın böyük hissəsi inanca inanaraq toy etmirsə, buna hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Məsələnin tibbi tərəfi də var. Belə ki, may  ayında insanlarda xüsusi ilə gənclərdə qanın dəyişikliyi dövrü hesab olunur. Böyük əksəriyyət də deyimləri yerinə yetirirsə, demək doğruluq payı var".