Sən məni Allahın sözüylə çağır

Taleh Mansur

Axırın sonrası Tanrıya bəlli, 
Nə bilir, səhv bilir çoxbilən fağır.
İstəyən istəsə,  yüz olar əlli,
Çatar diləyinə çatlayan bağır.

Halıma yananım, çıxarma yaddan, 
Mən sənin eşqinə keçmişəm oddan,
Düşüncə nəm çəkib şeir buluddan,
Torpaq ürəyimə yağışlar yağır

Küləklər özünə yığışmır axı,
Dərənin başına dağ aşmır axı,
Bu ömrə bir cümlə sığışmır axı,
Bu ömrün sonuna bir nöqtə sığır

 Pozmağa qıymadı yazan tərəzi, 
Gördüyüm yuxunu yozan tərəzi.
Quruldu  şeirimə mizan-tərəzi,
Gəlmədi bir kəlmə söz güldən ağır.

 Görməzin bilməzi görünür gözlə,
Ölü bir sükut da dirilir sözlə,
Min cürə ləpirlə,  min cürə izlə,
Bulanır, bulanır... durulur cığır.

Günəşəm, sönəcək adam deyiləm, 
Göylərdən enəcək adam deyiləm.
Hər sözə  dönəcək adam deyiləm,
Sən məni Allahın sözüylə çağır

Eşqin badəsindən küsür şərabı.
Danışan sualın susur cavabı.
İmansız  bəndənin  qısır savabı
Cənnət bətninə günahlar yığır.