Yazar: İsmayıl Qocayev

"Bu dəfə çox əminəm..."
"Qanun hazırlanmalıdır"
Əmininin ATƏŞİ yandırdı