Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı gəncin uğuru

Mahmure Avey Almaniyada tədqiqatlarını davam etdirir.
 
İstanbul Texniki Universiteti Riyaziyyat Mühəndisliyi fakültəsindən professor Semra Ahmetolanın rəhbərliyi altında doktorant Mahmure Avey 13 iyun 2023-cü il tarixində Almaniyanın Karlsrue Texnologiya İnstitutunda “Pasternak elastik təməl üzərində lamelli nanokompozit plitələrin qeyri-xətti sərbəst titrəşim analizi” adlı seminar təşkil edəcək. 

Mahmure Avey hazırda DAAD təqaüdü ilə Almaniyanın Karlsrue Texnologiya İnstitutunda (KIT) tədqiqatlarını davam etdirir. Seminarda Pasternak elastik bünövrəsi üzərində karbon nanoboru (CNT) təbəqələrindən ibarət lamel plitələrin qeyri-xətti vibrasiya davranışının tədqiqinə diqqət yetiriləcək. Birinci dərəcəli lövhə nəzəriyyəsindən (FOPT) istifadə edərək, CNT-lərin təbəqə qalınlığı üzrə paylanması vahid və funksional olaraq təsnif olunacaq. 

Donnell tipli qeyri-xətti qabıq nəzəriyyəsindən əldə edilən qeyri-xətti qismən diferensial tənliklər (NL-PDE) Galerkin metodu və kvazi-ters metoddan istifadə etməklə həll ediləcək. FOPT çərçivəsində seminarda Pasternak elastiki əsasında lamelli nanokompozit plitələrin qeyri-xətti tezlik-amplituda əlaqəsi nümayiş etdiriləcək. Torpağın elastik xüsusiyyətlərinin, CNT həcm nisbətinin, CNT paylanmasının, təbəqənin düzülüşü və sayının lamel plitələrinin qeyri-xətti tezliyinə təsiri araşdırılacaq.